Budget för 2021

Österåker skall byggas starkare & tryggare. Vårt mål är att Österåker ska vara den bästa platsen att växa upp i, bo och leva i. Vi vet att det ställer krav på konkreta åtgärder. Vi har därför valt att leverera ett starkt budgetförslag. Ett förslag som ger de bästa av förutsättningar. Budgeten är både långsiktig och bygger på de behov som finns.

Vi har tagit del av många människors synpunkter och erfarenheter. Lyssnat till dem som professionellt, dagligen arbetar med kommunens viktiga verksamheter. Tagit del av resultat som Fokus rankning ”Bäst att leva” där
Österåker förra året var fjärde tryggaste kommunen i landet. För år 2020 har vi störtdykt till plats 79. Årets ranking från Lärarförbundet ”Bästa skolkommun” visar bland annat att Österåker rankas väldigt lågt när det gäller resurser till undervisningen jämfört med andra kommuner, plats 288 av 290.

Sammantaget är vår analys är att utvecklingen i Österåker på viktiga punkter går åt fel håll. Med ökad otrygghet och brister i förskola och skola. Till det skall läggas omfattande behov inom äldreomsorgen. Avsaknad av konkreta satsningar inom klimat och miljöområdet som för skärgården. Innovationer som stärker näringslivet saknas liksom rejäla långsiktiga investeringar som positivt kan lyfta kommunen. Vi är övertygade om att Österåker kan mer och bättre. Att det går att vända utvecklingen. Vi föreslår att kommunalskatten höjs med 50 öre till 17:60 kr.

Det ger oss ett extra reformutrymme på 60 mkr som vi satsar i bland annat detta:

  • Med budgetdirektivets som grund tillför vi förskola, skola och gymnasium 65 miljoner kronor. Jämfört med föregående års budget är det en ökning med 91 mkr. Vi permanentar lärarlönelyftet, genomför utbyggnad av elevhälsan, riktade medel för att minska barngrupperna i förskolan, ökade tilläggsbelopp/verksamhetsstöd och ökade likvärdighetsresurser. Långsiktig satsning på kompetensutveckling och full kompensation för kostnadsökningar.
  • Vård och omsorgen tillförs ca 30 miljoner utöver budgetdirektivet. Jämfört med föregående års budget är det en ökning med 41 mkr. Det är stora tillskott för att öka bemanningen och höja kvaliteten och vi ge verksamheten full kompensation för förväntade kostnadsökningar. Inom socialtjänsten tillför vi medel för att möta en ökad volym av insatser inom nämndens område och avsätter resurser för att bygga upp en avhopparverksamhet för att stötta vårt initierade trygghetsarbete.
  • Pandemins har haft stora effekter på våra verksamheter, så väl direkt som indirekt. Vi tar höjd för pandemin där vi redan idag vet att det finns kostnader, men ännu viktigare är att vi också tar höjd för det som kan komma framöver. Vi tillför totalt 14,5 miljoner för att hantera pandemins effekter.

Stora investeringar behövs för att skapa framtidstro, bidra till arbetstillfällen och till ökade möjligheter för det lokala näringslivet. Därför satsar vi på en markant större investeringsbudget på totalt 293 Mkr. Lån från bank och finansieringsinstitut ger oss möjlighet att investera i ett nytt badhus 60 Mkr år 2021 och 2022. Utbyggnad och tillbyggnad av Österåkers gymnasium och samlokalisering av Komvux med 40 Mkr. Nytt LSS boende 10 Mkr för 2021 och 2022. En offensiv satsning på gång cykelvägar för 10 Mkr och säkra vägövergångar av väg 276 på 10 Mkr. Till detta lägger vi ett behövligt förskole och klassrumslyft på 20 Mkr över perioden.

Genom satsningar på barn och ungdomar och med tio konkreta åtgärder vill vi stoppa rekryteringen till gängkriminaliteten och motverka den drogliberala inställningen som florerar. Förutom det så måste klimatfrågan
prioriteras högre. Vi lägger förslag på ett antal åtgärder för omställning, bland annat för mer återbruk, fler solceller m.m. Österåker skall vara en god och attraktiv arbetsgivare, ge utbildning och förutsättningar för att göra en bra arbetsinsats. Vi tror på Österåker, den negativa utvecklingen går att vända och vi är bredda att göra det med en stark, långsiktig och behovsanpassad budget.

Klicka denna länk för att läsa vår budget

facebook Twitter Email