Vår Politik

Österåker har fantastiska kvalitéer, med sin vackra natur, med skärgården och samtidigt med sin närhet till Stockholms city. Rätt använda kan dessa kvalitéer ge oss alla stora möjligheter. Dessa möjligheter har tyvärr alltför ensidigt inskränkts av ständiga skattesänkningar. All utveckling har i prioritet kommit därefter, ibland mycket långt efter. Skärgårdskommunen Österåker – är fint att höra, men vi måste se till att det blir så på riktigt!

Österåker ska vara en kommun där alla som bor och verkar ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott och tryggt liv både privat och i arbetslivet. Vi är fyllda av framtidstro. Med politikens hjälp vill vi skapa ett Österåker där alla invånares behov kan tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Vi vill skapa ett tryggt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Österåker, och vi har politiken för att åstakomma det!

Vår politik:

facebook Twitter Email