Förskolan

Förskolan ska vara lärorik, nyttig och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn. Socialdemokraterna i Österåker har en expansiv politik för att säkerställa detta.

Vi vill:

  • Minska barngrupperna till 5.2 barn per pedagog
  • Säkerställa barnfamiljers möjlighet till barnomsorg på kvällar, nätter och helger
  • Säkerställa ordentliga lokaler för förskolan
  • Säkerställa utbildning av förskolepersonal
  • Öka resurserna för riktade insatser mot barn
  • Öka kompetensen bland pedagoger om NPF
  • Utöka investeringarna i digitaliseringsarbetet inom förskolan
  • Utöka gång och cyckelväg till förskolan för barn
  • Uppmuntra idrott inom förskolan
  • Säkerställ förskolors möjlighet att använda idrottshallar

facebook Twitter Email